Banner

MAK, spol. s r.o. | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? MAK, spol. s r.o.
Autodoprava - kontakty

MAK, spol. s r.o.

Adresa: Loužnice 107

  468 22

  ?eská republika

Telefon +420 483 385 266


Další informace

Zajiš?ování služeb v oblasti silni?ní autodopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka

Autodoprava