Banner

Pavel Kalousek PK transport Jablonec nad Nisou-Jablonecké Paseky | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Pavel Kalousek PK transport
Autodoprava - kontakty

Pavel Kalousek PK transport

Adresa: Lu?anská 147/1

  466 02 Jablonec nad Nisou-Jablonecké Paseky

  ?eská republika

Telefon

Email pavel.kalousek@email.cz


Další informace

Zajiš?ujeme silni?ní dopravu mezinárodní a vnitrostátní, osobní a nákladní, v?etn? ADR.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka

Autodoprava