Banner

Pavel Kalousek PK transport Jablonec nad Nisou-Jablonecké Paseky | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Pavel Kalousek PK transport
Autodoprava - kontakty

Pavel Kalousek PK transport

Adresa: Lu?anská 147/1

  466 02 Jablonec nad Nisou-Jablonecké Paseky

  ?eská republika

Telefon

Email pavel.kalousek@email.cz


Další informace

Zajiš?ujeme silni?ní dopravu mezinárodní a vnitrostátní, osobní a nákladní, v?etn? ADR.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna
?eská pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Varinta pojišt?ní Bonus Exclusive kryje náklady ze zp?sobené nehody až do výše 100 milion? K?.

Vybraná vizitka

Autodoprava