Banner

Pavel Rolf Liberec XIX-Horní Hanychov | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Pavel Rolf

Adresa: Hrab?cí 31

  460 08 Liberec XIX-Horní Hanychov

  ?eská republika

Telefon +420 482 771 468

Fax +420 482 771 468

Email dopravarolf@volny.cz


Další informace

Provozování silni?ní nákladní autodopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka

Autodoprava