Banner

Radim ?urda Liberec XV-Starý Harcov | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Radim ?urda

Adresa: Na Výb?žku 89

  460 15 Liberec XV-Starý Harcov

  ?eská republika

Telefon

Email radim@ouzo-transport.cz

Web http://www.ouzo-transport.cz


Další informace

Mezinárodní nákladní doprava a spedice. Specializujeme se na expresní zásilky S, FIN, N, GB, F, I, GR. Sb?rná služba a kusové zásilky.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna
?eská pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Varinta pojišt?ní Bonus Exclusive kryje náklady ze zp?sobené nehody až do výše 100 milion? K?.

Vybraná vizitka