Banner

Stanislav Mentl - M + M transport | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Stanislav Mentl - M + M transport
Autodoprava - kontakty

Stanislav Mentl - M + M transport

Adresa: ?istá u Horek 211

  512 35

  ?eská republika

Telefon +420 481 596 285


Další informace

Provoz silni?ní nákladní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka