Banner

TTS Semily s.r.o. Semily-Podmoklice | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? TTS Semily s.r.o.
Autodoprava - kontakty

TTS Semily s.r.o.

TTS Semily s.r.o.

Adresa: Bavlná?ská 137

  513 01 Semily-Podmoklice

  ?eská republika

Telefon +420 481 624 346

Email tts.semily@mikroservis.cz


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - Ned?le  nonstop

Další informace

Mezinárodní a vnitrostátní nákladní silni?ní doprava a spedice. Zajiš?ujeme dopravu valníkovými vozidly od nejmenších zásilek do 24 t. Rovn?ž zajiš?ujeme p?epravy sypkých substrát? skláp?cími vozidly a p?epravu speciálních a nadm?rných zásilek.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka

Autodoprava