Banner

TTS Semily s.r.o. Semily-Podmoklice | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? TTS Semily s.r.o.
Autodoprava - kontakty

TTS Semily s.r.o.

TTS Semily s.r.o.

Adresa: Bavlná?ská 137

  513 01 Semily-Podmoklice

  ?eská republika

Telefon +420 481 624 346

Email tts.semily@mikroservis.cz


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - Ned?le  nonstop

Další informace

Mezinárodní a vnitrostátní nákladní silni?ní doprava a spedice. Zajiš?ujeme dopravu valníkovými vozidly od nejmenších zásilek do 24 t. Rovn?ž zajiš?ujeme p?epravy sypkých substrát? skláp?cími vozidly a p?epravu speciálních a nadm?rných zásilek.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka

Autodoprava