Banner

VENTO s.r.o. Semily Semily | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? VENTO s.r.o. Semily
Autodoprava - kontakty

VENTO s.r.o. Semily

Adresa: Jatecká 387

  513 01 Semily

  ?eská republika

Telefon +420 481 622 656

Fax +420 481 622 656

Email vento@mikroservis.cz


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - Pátek  6:30 – 16:00

Další informace

Nabídka vnitrostátní i mezinárodní dopravy a spedice. P?eprava kusových i velkých zásilek.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka

Autodoprava