Banner

Ves transport.CZ, s.r.o. Nový Bor | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Ves transport.CZ, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

Ves transport.CZ, s.r.o.

Adresa: Boženy N?mcové 652

  473 01 Nový Bor

  ?eská republika

Telefon +420 487 354 514

Email vestransport@seznam.cz

Web http://www.vestransport.cz


Další informace

Zajiš?ujeme mezinárodní a vnitrostátní p?epravu a osobní p?epravu.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?SOB

Povinné ru?ení ?SOB
?SOB pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 3 limity výše krytí, varinta Premiant až do výše 100 milion? K?. Sou?ástí je i úrazové pojišt?ní ?idi?e.

Vybraná vizitka

Autodoprava