Banner

Ves transport.CZ, s.r.o. Nový Bor | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Ves transport.CZ, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

Ves transport.CZ, s.r.o.

Adresa: Boženy N?mcové 652

  473 01 Nový Bor

  ?eská republika

Telefon +420 487 354 514

Email vestransport@seznam.cz

Web http://www.vestransport.cz


Další informace

Zajiš?ujeme mezinárodní a vnitrostátní p?epravu a osobní p?epravu.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?PP

Povinné ru?ení ?PP
?PP vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. ?asto si ji vybírají majitelé vozidel s rokem výroby 1970 a starších, kterým nabízí 75% slevu ze základních sazeb.

Vybraná vizitka

Autodoprava