Banner

Agrospol Sta?í?, s.r.o. | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Agrospol Sta?í?, s.r.o.

Adresa: Sta?í? 42

  739 43

  ?eská republika

Telefon +420 558 660 219

Email l.zurovec@seznam.cz


Další informace

P?eprava sypkých materiál?, balených a živi?ných sm?sí vozy ADR. Práce autoje?ábem. Zimní údržba silnic.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Axa

Povinné ru?ení Axa
Pojiš?ovna Axa vychází p?i stanovení sazeb pojistného z výkonu motoru pojiš?ovaného vozidla. Maximálního bonusu ve výši 50% dosáhnete p?i 96 m?sících bez nehody. Povinné ru?ení je nabízeno ve dvou variantách podle výše krytí.

Vybraná vizitka

Autodoprava