Banner

Agrospol Sta?í?, s.r.o. | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Agrospol Sta?í?, s.r.o.

Adresa: Sta?í? 42

  739 43

  ?eská republika

Telefon +420 558 660 219

Email l.zurovec@seznam.cz


Další informace

P?eprava sypkých materiál?, balených a živi?ných sm?sí vozy ADR. Práce autoje?ábem. Zimní údržba silnic.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka