Banner

Antonis Raptis M?sto Albrechtice | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Antonis Raptis

Adresa: CelnÝ 247/3

  793 95 M?sto Albrechtice

  ?eskß republika

Telefon +420 554 652 502


Dal┼í├ş informace

NabÝdka nßkladnÝ silni?nÝ dopravy.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ Triglav

PovinnÚ ru?enÝ Triglav
PojiÜ?ovna Triglav stanovuje cenu povinnÚho ru?enÝ podle kubatury pojiÜ?ovanÚho vozidla. NabÝzÝ 1 limit vřÜe krytÝ, mo×nost p?ipojiÜt?nÝ ?elnÝho skla, kde po 3 m?sÝcÝch zanikß nutnost spolu˙?asti.

Vybranß vizitka