Banner

BOAL TRANS, s.r.o. | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? BOAL TRANS, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

BOAL TRANS, s.r.o.

Adresa: Byst?ice 1266

  739 95

  ?eská republika

Telefon +420 558 352 438

Fax +420 558 352 438

Email boaltrans@seznam.cz


Další informace

Provoz autodopravy, p?eprava sypkých materiál?. Provád?ní zemních a výkopových prací.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?PP

Povinné ru?ení ?PP
?PP vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. ?asto si ji vybírají majitelé vozidel s rokem výroby 1970 a starších, kterým nabízí 75% slevu ze základních sazeb.

Vybraná vizitka

Autodoprava