Banner

David Miczko Bohumín-Sk?e?o? | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

David Miczko

Adresa: Blatná 728

  735 31 Bohumín-Sk?e?o?

  ?eská republika

Telefon +420 596 033 151


Další informace

Zajiš?ování nákladní autodopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Triglav

Povinné ru?ení Triglav
Pojiš?ovna Triglav stanovuje cenu povinného ru?ení podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 1 limit výše krytí, možnost p?ipojišt?ní ?elního skla, kde po 3 m?sících zaniká nutnost spoluú?asti.

Vybraná vizitka

Autodoprava