Banner

Elka Trans Czech, s.r.o. | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Elka Trans Czech, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

Elka Trans Czech, s.r.o.

Adresa: Dobrá 15

  739 51

  ?eská republika

Telefon +420 558 641 387

Fax +420 558 641 386

Email info@elkatrans.eu


Další informace

Firma zajiš?uje vnitrostátní i mezinárodní silni?ní nákladní dopravu.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna
?eská pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Varinta pojišt?ní Bonus Exclusive kryje náklady ze zp?sobené nehody až do výše 100 milion? K?.

Vybraná vizitka

Autodoprava