Banner

Elka Trans Czech, s.r.o. | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Elka Trans Czech, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

Elka Trans Czech, s.r.o.

Adresa: Dobrá 15

  739 51

  ?eská republika

Telefon +420 558 641 387

Fax +420 558 641 386

Email info@elkatrans.eu


Další informace

Firma zajiš?uje vnitrostátní i mezinárodní silni?ní nákladní dopravu.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka