Banner

Forman, v.o.s. Nový Ji?ín | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Forman, v.o.s.

Adresa: B. Martin? 2103/6

  741 01 Nový Ji?ín

  ?eská republika

Telefon +420 556 757 485

Fax +420 556 757 485

Email forman@applet.cz


Další informace

Provozování nákladní silni?ní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka