Banner

Heavy Trans, s.r.o. Dolní Benešov | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Heavy Trans, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

Heavy Trans, s.r.o.

Adresa: Hlu?ínská 41

  747 22 Dolní Benešov

  ?eská republika

Telefon +420 553 881 682

Fax +420 553 881 683

Email info@heavytrans.cz

Web http://www.heavytrans.cz


Další informace

Nabídka vnitrostátní a mezinárodní kamionové, ?í?ní a námo?ní dopravy nadrozm?rných náklad? a zasilatelských služeb.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Triglav

Povinné ru?ení Triglav
Pojiš?ovna Triglav stanovuje cenu povinného ru?ení podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 1 limit výše krytí, možnost p?ipojišt?ní ?elního skla, kde po 3 m?sících zaniká nutnost spoluú?asti.

Vybraná vizitka

Autodoprava