Banner

Ivan Hajovy? Orlová-Lutyn? | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Ivan Hajovy?

Adresa: Lesní 805

  735 14 Orlová-Lutyn?

  ?eská republika

Telefon

Email ivan.hajovyc@seznam.cz


Další informace

Nabízíme p?epravu uhlí, stavebního materiálu, zeminy, písku ?i jiných sypkých materiál?.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka