Banner

Ivan Hajovy? Orlová-Lutyn? | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Ivan Hajovy?

Adresa: Lesní 805

  735 14 Orlová-Lutyn?

  ?eská republika

Telefon

Email ivan.hajovyc@seznam.cz


Další informace

Nabízíme p?epravu uhlí, stavebního materiálu, zeminy, písku ?i jiných sypkých materiál?.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Triglav

Povinné ru?ení Triglav
Pojiš?ovna Triglav stanovuje cenu povinného ru?ení podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 1 limit výše krytí, možnost p?ipojišt?ní ?elního skla, kde po 3 m?sících zaniká nutnost spoluú?asti.

Vybraná vizitka

Autodoprava