Banner

Ivan Hajovy? Orlová-Lutyn? | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Ivan Hajovy?

Adresa: Lesní 805

  735 14 Orlová-Lutyn?

  ?eská republika

Telefon

Email ivan.hajovyc@seznam.cz


Další informace

Nabízíme p?epravu uhlí, stavebního materiálu, zeminy, písku ?i jiných sypkých materiál?.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Wüstenrot

Povinné ru?ení Wüstenrot
Pojiš?ovna Wüstenrot vychází p?i stanovení sazeb pojistného z výkonu motoru pojiš?ovaného vozidla. Lze dosáhnout maximálního bonusu ve výši 60%. Povinné ru?ení je nabízeno ve dvou variantách podle výše krytí.

Vybraná vizitka