Banner

Ivan Hradil | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Ivan Hradil

Adresa: Jistebník 223

  742 82

  ?eská republika

Telefon

Email Hradil.I@seznam.cz


Další informace

Nabídka p?epravy zboží do 2 tun do Polska, Rakouska a na Slovensko.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?SOB

Povinné ru?ení ?SOB
?SOB pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 3 limity výše krytí, varinta Premiant až do výše 100 milion? K?. Sou?ástí je i úrazové pojišt?ní ?idi?e.

Vybraná vizitka

Autodoprava