Banner

Jan Folwarczny Haví?ov-Bludovice | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Jan Folwarczny

Adresa: Farská 317/8

  736 01 Haví?ov-Bludovice

  ?eská republika

Telefon +420 596 413 538


Další informace

Nabídka nákladní vnitrostátní silni?ní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka

Autodoprava