Banner

Jan Gasior - UNION Bohumín-Sk?e?o? | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Jan Gasior - UNION
Autodoprava - kontakty

Jan Gasior - UNION

Adresa: Podvojná 374

  735 31 Bohumín-Sk?e?o?

  ?eská republika

Telefon +420 596 033 088


Další informace

Zajiš?ování silni?ní nákladní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka

Autodoprava