Banner

Jan Gasior - UNION Bohumín-Sk?e?o? | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Jan Gasior - UNION
Autodoprava - kontakty

Jan Gasior - UNION

Adresa: Podvojná 374

  735 31 Bohumín-Sk?e?o?

  ?eská republika

Telefon +420 596 033 088


Další informace

Zajiš?ování silni?ní nákladní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Triglav

Povinné ru?ení Triglav
Pojiš?ovna Triglav stanovuje cenu povinného ru?ení podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 1 limit výše krytí, možnost p?ipojišt?ní ?elního skla, kde po 3 m?sících zaniká nutnost spoluú?asti.

Vybraná vizitka

Autodoprava