Banner

Jan Kn?z? Ludge?ovice | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Jan Kn?z?

Adresa: Píse?ná 623/5

  747 14 Ludge?ovice

  ?eská republika

Telefon +420 595 052 225


Další informace

Zajiš?ování silni?ní nákladní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?SOB

Povinné ru?ení ?SOB
?SOB pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 3 limity výše krytí, varinta Premiant až do výše 100 milion? K?. Sou?ástí je i úrazové pojišt?ní ?idi?e.

Vybraná vizitka

Autodoprava