Banner

Jaroslav Ku?a K - Transport Opava-Kate?inky | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Jaroslav Ku?a K - Transport
Autodoprava - kontakty

Jaroslav Ku?a K - Transport

Adresa: Filípkova 75/5

  747 05 Opava-Kate?inky

  ?eská republika

Telefon


Další informace

Poskytování silni?ní nákladní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna
?eská pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Varinta pojišt?ní Bonus Exclusive kryje náklady ze zp?sobené nehody až do výše 100 milion? K?.

Vybraná vizitka

Autodoprava