Banner

Jind?ich Richter - Jindra | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Jind?ich Richter - Jindra
Autodoprava - kontakty

Jind?ich Richter - Jindra

Adresa: Bílovec-Lubojaty 95

  742 92

  ?eská republika

Telefon +420 556 410 217

Email fjindra@cmail.cz


Další informace

Nabídka služeb v oblasti silni?ní nákladní dopravy. Prodej elektroinstala?ního materiálu.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Triglav

Povinné ru?ení Triglav
Pojiš?ovna Triglav stanovuje cenu povinného ru?ení podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 1 limit výše krytí, možnost p?ipojišt?ní ?elního skla, kde po 3 m?sících zaniká nutnost spoluú?asti.

Vybraná vizitka