Banner

Josef Jedli?ka Studénka | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Josef Jedli?ka

Adresa: 2. kv?tna 15

  742 13 Studénka

  ?eská republika

Telefon +420 556 400 348


Další informace

Zajiš?ování silni?ní nákladní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?SOB

Povinné ru?ení ?SOB
?SOB pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 3 limity výše krytí, varinta Premiant až do výše 100 milion? K?. Sou?ástí je i úrazové pojišt?ní ?idi?e.

Vybraná vizitka

Autodoprava