Banner

Josef Jedli?ka Studénka | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Josef Jedli?ka

Adresa: 2. kv?tna 15

  742 13 Studénka

  ?eská republika

Telefon +420 556 400 348


Další informace

Zajiš?ování silni?ní nákladní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Triglav

Povinné ru?ení Triglav
Pojiš?ovna Triglav stanovuje cenu povinného ru?ení podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 1 limit výše krytí, možnost p?ipojišt?ní ?elního skla, kde po 3 m?sících zaniká nutnost spoluú?asti.

Vybraná vizitka

Autodoprava