Banner

Josef Pr?dek Ostrava-Pet?kovice | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Josef Pr?dek

Adresa: Údolní 21/42

  725 29 Ostrava-Pet?kovice

  ?eská republika

Telefon


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - Ned?le  nonstop

Další informace

Poskytování služeb vnitrostátní a mezinárodní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka

Autodoprava