Banner

Karel Schodly Bohumín-Nový Bohumín | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Karel Schodly

Adresa: Studentská 543

  735 81 Bohumín-Nový Bohumín

  ?eská republika

Telefon

Email fkmtransport@email.cz

Web http://www.fkmtransport.com


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - Ned?le  nonstop

Další informace

Nabídka služeb p?epravní spole?nosti. Poskytování mezinárodní i vnitrostátní nákladní autodopravy. Zajišt?ní st?hování ?i p?epravy zásilek.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka