Banner

A. Van One, s.r.o. Ostrava-P?ívoz | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? A. Van One, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

A. Van One, s.r.o.

Adresa: Na Náhonu 1123/20

  702 00 Ostrava-P?ívoz

  ?eská republika

Telefon +420 596 134 793


Další informace

Zajišt?ní nákladní silni?ní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?PP

Povinné ru?ení ?PP
?PP vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. ?asto si ji vybírají majitelé vozidel s rokem výroby 1970 a starších, kterým nabízí 75% slevu ze základních sazeb.

Autodoprava