Banner

Antonín Ká?a Ostrava-Hrušov | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Antonín Ká?a

Adresa: K Šacht? 49/16

  711 00 Ostrava-Hrušov

  ?eská republika

Telefon +420 596 248 198


Další informace

Nabídka silni?ní nákladní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Autodoprava