Banner

Bartovická dopravní spole?nost, spol. s r.o. Ostrava-Bartovice | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Bartovická dopravní spole?nost, spol. s r.o.

Adresa: Pod Bažantnicí 6/25

  717 00 Ostrava-Bartovice

  ?eská republika

Telefon +420 596 228 128

Fax +420 596 228 118

Email bdsdoprava@bdsdoprava.cz

Web http://www.bdsdoprava.cz


Další informace

Zajišt?ní nákladní silni?ní mezinárodní dopravy. P?eprava zboží pod ?ízenou teplotou.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?SOB

Povinné ru?ení ?SOB
?SOB pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 3 limity výše krytí, varinta Premiant až do výše 100 milion? K?. Sou?ástí je i úrazové pojišt?ní ?idi?e.

Autodoprava