Banner

Bartovická dopravní spole?nost, spol. s r.o. Ostrava-Bartovice | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Bartovická dopravní spole?nost, spol. s r.o.

Adresa: Pod Bažantnicí 6/25

  717 00 Ostrava-Bartovice

  ?eská republika

Telefon +420 596 228 128

Fax +420 596 228 118

Email bdsdoprava@bdsdoprava.cz

Web http://www.bdsdoprava.cz


Další informace

Zajišt?ní nákladní silni?ní mezinárodní dopravy. P?eprava zboží pod ?ízenou teplotou.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna
?eská pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Varinta pojišt?ní Bonus Exclusive kryje náklady ze zp?sobené nehody až do výše 100 milion? K?.

Autodoprava