Banner

Bartovická dopravní spole?nost, spol. s r.o. Ostrava-Bartovice | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Bartovická dopravní spole?nost, spol. s r.o.

Adresa: Pod Bažantnicí 6/25

  717 00 Ostrava-Bartovice

  ?eská republika

Telefon +420 596 228 128

Fax +420 596 228 118

Email bdsdoprava@bdsdoprava.cz

Web http://www.bdsdoprava.cz


Další informace

Zajišt?ní nákladní silni?ní mezinárodní dopravy. P?eprava zboží pod ?ízenou teplotou.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení má každý majitel vozidla, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích. Ceny povinného ru?ení 2010 zjistíte v p?ehledné kalkula?ce povinného ru?ení.

Autodoprava