Banner

DACHSER E.S.T. a.s. (pobo?ka Ostrava-Hrabová) Ostrava-Hrabová | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

DACHSER E.S.T. a.s. (pobo?ka Ostrava-Hrabová)

DACHSER E.S.T. a.s. 							  								 									 										(pobo?ka Ostrava-Hrabová)

Adresa: Na Rovince 921

  720 00 Ostrava-Hrabová

  ?eská republika

Telefon +420 595 226 561

Fax +420 595 226 560

Email dachser.ostrava@dachser.com

Web http://www.dachser.cz


Další informace

Naše spole?nost zajiš?uje komplexní logistické služby. Sb?rná služba, mezinárodní a vnitrostátní kamionová spedice, logistika potravin, letecké cargo a námo?ní spedice, kontraktní logistika, skladování a distribuce. Nabízíme služby celní deklarace.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Triglav

Povinné ru?ení Triglav
Pojiš?ovna Triglav stanovuje cenu povinného ru?ení podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 1 limit výše krytí, možnost p?ipojišt?ní ?elního skla, kde po 3 m?sících zaniká nutnost spoluú?asti.

Autodoprava