Banner

DHL Exel Supply Chain, s.r.o. Ostrava-P?ívoz | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? DHL Exel Supply Chain, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

DHL Exel Supply Chain, s.r.o.

Adresa: nám?stí Svatopluka ?echa 516/3

  702 00 Ostrava-P?ívoz

  ?eská republika

Telefon +420 281 028 720

Fax +420 281 028 830

Email prginfo@dhl.com

Web http://www.dhl.cz/publish/cz/cz.high.html


Další informace

Nabídka logistických a spedi?ních služeb, provoz mezinárodní a vnitrostátní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Autodoprava