Banner

DSS Gacík, spol. s r.o. Ostrava-Kun?i?ky | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

DSS Gacík, spol. s r.o.

Adresa: St?ádal?

  718 00 Ostrava-Kun?i?ky

  ?eská republika

Telefon +420 596 237 557


Další informace

Zajišt?ní nákladní vnitrostátní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Autodoprava