Banner

Hal servis group, a.s. Ostrava-Vítkovice | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Hal servis group, a.s.
Autodoprava - kontakty

Hal servis group, a.s.

Adresa: Syllabova 2890/43

  703 00 Ostrava-Vítkovice

  ?eská republika

Telefon +420 595 781 723

Fax +420 595 781 653

Email info@halgroup.cz

Web http://www.halgroup.cz


Další informace

Nabídka vnitrostátní dopravy, odstra?ování starých ekologických zát?ží, provád?ní staveb, jejich zm?n a demolic.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Autodoprava