Banner

Ing. Kamil Peterek Ostrava-Hrab?vka | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Ing. Kamil Peterek
Autodoprava - kontakty

Ing. Kamil Peterek

Adresa: Krestova 1290/9

  700 30 Ostrava-Hrab?vka

  ?eská republika

Telefon

Email autodoprava-pr@seznam.cz


Další informace

Nabídka autodopravy po ?eské republice i Evropské unii.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Autodoprava