Banner

ALLECO SPEED, s.r.o. Záb?eh | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? ALLECO SPEED, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

ALLECO SPEED, s.r.o.

Adresa: ?eskoslovenské armády 954/32

  789 01 Záb?eh

  ?eská republika

Telefon +420 583 438 032

Email alleco@alleco.cz

Web http://www.alleco.cz


Další informace

Nabídka osobní i nákladní dopravy. Prodej motorových vozidel a p?íslušenství. Opravy silni?ních vozidel.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Triglav

Povinné ru?ení Triglav
Pojiš?ovna Triglav stanovuje cenu povinného ru?ení podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 1 limit výše krytí, možnost p?ipojišt?ní ?elního skla, kde po 3 m?sících zaniká nutnost spoluú?asti.

Vybraná vizitka

Autodoprava