Banner

ALLECO SPEED, s.r.o. Záb?eh | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? ALLECO SPEED, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

ALLECO SPEED, s.r.o.

Adresa: ?eskoslovenské armády 954/32

  789 01 Záb?eh

  ?eská republika

Telefon +420 583 438 032

Email alleco@alleco.cz

Web http://www.alleco.cz


Další informace

Nabídka osobní i nákladní dopravy. Prodej motorových vozidel a p?íslušenství. Opravy silni?ních vozidel.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka

Autodoprava