Banner

Balutrans, s.r.o. P?erov I-M?sto | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Balutrans, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

Balutrans, s.r.o.

Adresa: Pet?ivalského 2742/10

  750 02 P?erov I-M?sto

  ?eská republika

Telefon +420 581 201 669


Další informace

Nabídka dopravních služeb.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Triglav

Povinné ru?ení Triglav
Pojiš?ovna Triglav stanovuje cenu povinného ru?ení podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 1 limit výše krytí, možnost p?ipojišt?ní ?elního skla, kde po 3 m?sících zaniká nutnost spoluú?asti.

Vybraná vizitka