Banner

Balutrans, s.r.o. P?erov I-M?sto | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Balutrans, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

Balutrans, s.r.o.

Adresa: Pet?ivalského 2742/10

  750 02 P?erov I-M?sto

  ?eská republika

Telefon +420 581 201 669


Další informace

Nabídka dopravních služeb.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka

Autodoprava