Banner

Bothe-Schnitzius CZ, spol. s r.o. P?erov I-M?sto | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Bothe-Schnitzius CZ, spol. s r.o.
Autodoprava - kontakty

Bothe-Schnitzius CZ, spol. s r.o.

Bothe-Schnitzius CZ, spol. s r.o.

Adresa: Kabelíkova 2975/1a

  750 02 P?erov I-M?sto

  ?eská republika

Telefon +420 581 202 233

Fax +420 581 200 463

Email dispo@botheschnitzius.cz

Web http://www.botheschnitzius.cz


Další informace

Mezinárodní a vnitrostátní kamiónová doprava, specializovaná na p?epravu sypkých hmot silo cisternami a skláp?cími soupravami. Spole?nost je držitelem certifikátu ISO 9001:2000.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka

Autodoprava