Banner

Bothe-Schnitzius CZ, spol. s r.o. P?erov I-M?sto | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Bothe-Schnitzius CZ, spol. s r.o.
Autodoprava - kontakty

Bothe-Schnitzius CZ, spol. s r.o.

Bothe-Schnitzius CZ, spol. s r.o.

Adresa: Kabelíkova 2975/1a

  750 02 P?erov I-M?sto

  ?eská republika

Telefon +420 581 202 233

Fax +420 581 200 463

Email dispo@botheschnitzius.cz

Web http://www.botheschnitzius.cz


Další informace

Mezinárodní a vnitrostátní kamiónová doprava, specializovaná na p?epravu sypkých hmot silo cisternami a skláp?cími soupravami. Spole?nost je držitelem certifikátu ISO 9001:2000.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?SOB

Povinné ru?ení ?SOB
?SOB pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 3 limity výše krytí, varinta Premiant až do výše 100 milion? K?. Sou?ástí je i úrazové pojišt?ní ?idi?e.

Vybraná vizitka

Autodoprava