Banner

Budexport Praha, a.s. Jeseník | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Budexport Praha, a.s.
Autodoprava - kontakty

Budexport Praha, a.s.

Adresa: Dukelská 1240/27

  790 01 Jeseník

  ?eská republika

Telefon +420 584 458 811

Fax +420 584 411 574

Email obchod@budexport.cz

Web http://www.budexport.cz


Další informace

Zajiš?ování nákladní silni?ní dopravy se specializací na export a import stavebních materiál?.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka

Autodoprava