Banner

?makal auto, s.r.o. | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? ?makal auto, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

?makal auto, s.r.o.

Adresa: Chrome? 53

  789 01

  ?eská republika

Telefon +420 583 284 870

Fax +420 583 284 868


Další informace

Zajiš?ování nákladní silni?ní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Triglav

Povinné ru?ení Triglav
Pojiš?ovna Triglav stanovuje cenu povinného ru?ení podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 1 limit výše krytí, možnost p?ipojišt?ní ?elního skla, kde po 3 m?sících zaniká nutnost spoluú?asti.

Vybraná vizitka

Autodoprava