Banner

?makal auto, s.r.o. | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? ?makal auto, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

?makal auto, s.r.o.

Adresa: Chrome? 53

  789 01

  ?eská republika

Telefon +420 583 284 870

Fax +420 583 284 868


Další informace

Zajiš?ování nákladní silni?ní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka