Banner

CZ ADAM Hranice, s.r.o. Hranice I-M?sto | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? CZ ADAM Hranice, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

CZ ADAM Hranice, s.r.o.

Adresa: T?. 1. máje 328

  753 01 Hranice I-M?sto

  ?eská republika

Telefon +420 581 602 239


Další informace

Zajišt?ní nákladní dopravy a p?epravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?SOB

Povinné ru?ení ?SOB
?SOB pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 3 limity výše krytí, varinta Premiant až do výše 100 milion? K?. Sou?ástí je i úrazové pojišt?ní ?idi?e.

Vybraná vizitka

Autodoprava