Banner

Dalija Sped, s.r.o. P?erov I-M?sto | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Dalija Sped, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

Dalija Sped, s.r.o.

Adresa: Dluhonská 1350/43

  750 02 P?erov I-M?sto

  ?eská republika

Telefon +420 581 200 720

Email dispo@dalijasped.cz

Web http://www.dalijasped.cz


Další informace

Zajišt?ní nákladní, kamiónové a ostatní silni?ní dopravy v?etn? p?epravy nadm?rných náklad?.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka

Autodoprava