Banner

Dostamo, s.r.o. | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Dostamo, s.r.o.

Adresa: Lipník nad Be?vou VI-Lou?ka 178

  751 31

  ?eská republika

Telefon +420 581 796 091


Další informace

Provozování nákladní automobilové dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka