Banner

Geis CZ, s.r.o. (pobo?ka Mohelnice) Mohelnice | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Geis CZ, s.r.o. (pobo?ka Mohelnice)
Autodoprava - kontakty

Geis CZ, s.r.o. (pobo?ka Mohelnice)

Adresa: Nádražní 395/25

  789 85 Mohelnice

  ?eská republika

Telefon +420 951 277 777

Fax +420 951 271 909

Email mohelnice@geis.cz

Web http://www.geis.cz


Další informace

Nabídka logistických služeb.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Wüstenrot

Povinné ru?ení Wüstenrot
Pojiš?ovna Wüstenrot vychází p?i stanovení sazeb pojistného z výkonu motoru pojiš?ovaného vozidla. Lze dosáhnout maximálního bonusu ve výši 60%. Povinné ru?ení je nabízeno ve dvou variantách podle výše krytí.

Vybraná vizitka

Autodoprava