Banner

Heavy Trans, s.r.o. (pobo?ka P?erov I-M?sto) P?erov I-M?sto | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Heavy Trans, s.r.o. (pobo?ka P?erov I-M?sto)
Autodoprava - kontakty

Heavy Trans, s.r.o. (pobo?ka P?erov I-M?sto)

Adresa: Brabansko 242/3

  750 02 P?erov I-M?sto

  ?eská republika

Telefon +420 581 200 020

Fax +420 581 200 017

Email info@heavytrans.cz

Web http://www.heavytrans.cz


Další informace

Nabídka vnitrostátní a mezinárodní kamionové, ?í?ní a námo?ní dopravy nadrozm?rných náklad? a zasilatelských služeb.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka

Autodoprava