Banner

Jan Orbes Moravský Beroun | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Jan Orbes

Adresa: Vodní 297

  793 05 Moravský Beroun

  ?eská republika

Telefon +420 554 733 911


Další informace

Zajišt?ní nákladní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka

Autodoprava