Banner

Jan Rudolf Hranice I-M?sto | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Jan Rudolf

Adresa: U Kostelí?ka 1981

  753 01 Hranice I-M?sto

  ?eská republika

Telefon +420 581 604 989

Fax +420 581 604 989

Email rudolf.doprava@seznam.cz

Web http://www.janrudolf.com


Další informace

P?eprava sypkých materiál?, nadm?rných náklad? a stroj?, zemní práce, demolice, stavby, servis a pneuservis.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Triglav

Povinné ru?ení Triglav
Pojiš?ovna Triglav stanovuje cenu povinného ru?ení podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 1 limit výše krytí, možnost p?ipojišt?ní ?elního skla, kde po 3 m?sících zaniká nutnost spoluú?asti.

Vybraná vizitka