Banner

Jaroslav Chromek - Intexob | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Jaroslav Chromek - Intexob
Autodoprava - kontakty

Jaroslav Chromek - Intexob

Adresa: Tršice 123

  783 57

  ?eská republika

Telefon +420 585 957 182

Fax +420 585 957 182

Email jaroslav.chromek@tiscali.cz

Web http://www.autodoprava.wz.cz


Další informace

Specializujeme se na p?epravu izola?ních a stavebních materiál? ?i st?ešní krytiny.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka

Autodoprava