Banner

Jaroslav Kou?il Držovice | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Jaroslav Kou?il

Adresa: Fibichova 100

  796 07 Držovice

  ?eská republika

Telefon +420 582 365 162


Další informace

Nabídka služeb v oblasti silni?ní nákladní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?SOB

Povinné ru?ení ?SOB
?SOB pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 3 limity výše krytí, varinta Premiant až do výše 100 milion? K?. Sou?ástí je i úrazové pojišt?ní ?idi?e.

Vybraná vizitka

Autodoprava