Banner

Jaroslav Posp?ch - POAS Hranice I-M?sto | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Jaroslav Posp?ch - POAS
Autodoprava - kontakty

Jaroslav Posp?ch - POAS

Adresa: Tova?ovského 949

  753 01 Hranice I-M?sto

  ?eská republika

Telefon +420 581 606 736


Další informace

Provozování silni?ní nákladní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?SOB

Povinné ru?ení ?SOB
?SOB pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 3 limity výše krytí, varinta Premiant až do výše 100 milion? K?. Sou?ástí je i úrazové pojišt?ní ?idi?e.

Vybraná vizitka

Autodoprava