Banner

Jaroslav Skopal Št?pánov | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Jaroslav Skopal

Adresa: Hybešova 293/14

  783 13 Št?pánov

  ?eská republika

Telefon +420 585 386 594

Email jskopal@tiscali.cz

Web http://home.tiscali.cz/jskopal


Další informace

Provoz silni?ní nákladní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka

Autodoprava