Banner

Jaroslav Svoboda | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Jaroslav Svoboda

Adresa: Želechovice 2

  783 91

  ?eská republika

Telefon

Email svobjarda@seznam.cz


Další informace

Nabídka služeb v oblasti nákladní dopravy a p?epravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka

Autodoprava