Banner

Jaroslav Svoboda | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Jaroslav Svoboda

Adresa: Želechovice 2

  783 91

  ?eská republika

Telefon

Email svobjarda@seznam.cz


Další informace

Nabídka služeb v oblasti nákladní dopravy a p?epravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka

Autodoprava